Prikaži kategorije

Pravno obvestilo

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.AVTOBLOG.com so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine podjetja XXX ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v www.AVTOBLOG.com.

Omejitev odgovornosti – splošno

Vse informacije, gradiva in podatki na www.AVTOBLOG.com so informativne narave. Podjetje XXX se bo trudilo za optimalno delovanje www.AVTOBLOG.com, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.AVTOBLOG.com. Vsi uporabniki uporabljajo www.AVTOBLOG.com na lastno odgovornost. Niti podjetje XXX, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.AVTOBLOG.com ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na www.AVTOBLOG.com ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Podjetje XXX tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Podjetje XXX ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.AVTOBLOG.com.

Podjetje XXX se bo trudilo za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti. Podjetje XXX si pridržuje pravico, da blokado ali izbris komentarja sporne vsebine.

Nedopustna uporaba

Za nedopustno uporabo strani www.AVTOBLOG.com se šteje:
– poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku
– posredovanje lastnih dostopnih podatkov tretjim osebam
– namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja
– uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
– kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
– uporaba podatkov, objavljenih na straneh www.AVTOBLOG.com v komercialne namene
(primer: zloraba email naslovov, kopiranje vsebine ali dela vsebine oz. oglasa, …)
– objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice
– ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo, neprimerno ali pornografsko vsebino
– posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov pri oddaji / urejanju vsebine
– uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.
– uporaba spletnih aplikacij tretjih oseb za dostop ali urejanje vsebine na spletni strani www.AVTOBLOG.com(npr.: screen, web oz. page scraping)

Uporabnik se strinja, da se za potrebe spora ob oddaji komentarja zabeleži datum in ura komentarja ter IP številka oz. naslov izvora ter da se v primeru suma, da je prišlo do nedopustne uporabe, kaznivega dejanja ali da je potreben sodni pregon dejanja, navedeni podatki posredujejo ustreznim službam.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene.

Objava na spletni strani www.AVTOBLOG.com predstavlja vsebino in informacije, ki so vsebinsko standardizirane. S pomočjo različnih aplikacij je prikaz podatkov poenoten, prikaz fotografij optimiziran, podatki pa so razvrščeni na tak način, da v primerjavi s posameznimi vnosnimi podatki pred objavo pridobijo velik delo dodatne vrednosti.

Uporabnik se tudi strinja, da se v izogib nepooblaščenemu kopiranju vse fotografije, objavljene na straneh www.AVTOBLOG.com označijo z oznako Copyright (C) www.AVTOBLOG.com ali kakršnokoli drugo oznako, ki jo za takšne potrebe uporabi XXX.

Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.AVTOBLOG.com(ali katerikoli podstrani) ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.AVTOBLOG.com za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.
Podjetje XXX ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.AVTOBLOG.com. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe XXX za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko družba XXX kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov

Podjetje XXX avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Podjetje XXX podatke o obiskanosti www.AVTOBLOG.com uporablja za lastne potrebe.

O pravnem obvestilu

Podjetje XXX lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

AVTO AVTOblog Avtomobilizem AVTO novice AVTO novosti AVTO koncepti AVTO primerjave AVTO video AVTO nasveti AVTO servis Avtomobil AUTOBLOG